Onze missie


Federatie Wereldvrouwen vzw is een erkende socio-culturele volwassenenorganisatie, die tot doel heeft het ondersteunen en emanciperen van een grote verscheidenheid aan etnisch-diverse vrouwenverenigingen. Een 60-tal zelforganisaties van vrouwen is aangesloten bij onze koepel.


Federatie Wereldvrouwen brengt vrouwen uit verschillende culturen samen, met respect voor de talrijke rollen die zij opnemen (werk, huishouden, familie, buurt, vrije tijd...) en met respect voor ieders eigenheid. De relatie met de federatie is bottom-up: de aangesloten vrouwengroepen bepalen zelf het tempo en het soort activiteiten dat zij wensen te organiseren. De federatie ondersteunt hen hierbij en organiseert onderlinge ontmoeting en interculturele uitwisseling.


'De vrouw draagt de helft van de wereld'.

De rol van de vrouw in de maatschappij versterken, betekent machtsstructuren veranderen, bijvoorbeeld de macht van (racistische) beeldvorming of de impact van discriminatie op de sociale en economische positie van de vrouw. Sterke vrouwen, met inzicht in deze machtsstructuren, zijn een hefboom naar verandering ervan.

Met meer dan 20 nationaliteiten in onze afdelingen, is federatie Wereldvrouwen actieve promotor van superdiversiteit als rijkdom voor de samenleving. Samen denken we na over de wereld waarin we leven en zoeken we antwoorden op samenlevingsvraagstukken met als doel: een inclusieve, duurzame, solidaire en warme samenleving op mensenmaat.


Federatie Wereldvrouwen werkt samen met Acli-Vlaanderen vzw. Beide verenigingen vormen samen Feniks vzw, een partnerschap met 200 afdelingen in heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen divers!

Tel: +32 89 844 888

Email: federatie.wereldvrouwen@skynet.be

www.wereldvrouwen.be

Federatie Wereldvrouwen vzw

Gouverneur A. Galopinstraat 15

3600 Genk

België

Home Over ons Verenigingen Agenda Fotogalerij Partners Contact

FEDERATIE WERELDVROUWEN VZW

                               Deel van feniks vzw